STRONA GŁÓWNA

Komunikaty

 

Szczecinek 24.11.2015  


Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku informuje, że środki przeznaczone na szkoleniadla osób bezrobotnych zostały wykorzystane

> więcejSzczecinek 19.11.2015  


Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku informuje, że środki przeznaczone na bony na zasiedlenie zostały wykorzystane
 
Szczecinek 13.10.2015  


Dnia 24.12.2015 (wigilia) Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku będzie nieczynny >> więcej 

Szczecinek 07.10.2015  


Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku informuje, że środki przeznaczone na organizację staży i prac interwencyjnych zostały wykorzystane. Szczecinek 29.09.2015  

Ogłoszenie w sprawie naboru wniosków Bony na zasiedlenie >> więcej


Szczecinek 16.09.2015  

Bezpłatne kursy: Magazynier - sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i wózka jezdniowego, operator maszyn CNC >> więcej


 

Szczecinek 09.09.2015  

"Szlachetna paczka" poszukuje wolontariuszy >> więcej


 

Szczecinek 04.09.2015  

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach projektu "Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 29 roku życia znajdujących sie w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie szczecineckim">> więcej 

Ogłoszenie o naborze wniosków na podjęcie działalności gospodarczej>> więcej

Ogłoszenie o naborze wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego>> więcej

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku informuje, że dysponuje środkami Funduszu Pracy na organizacje staży i prac interwencyjnych. TERMIN NABORU WNIOSKÓW - DO WYCZERPANIA LIMITU ŚRODKÓWPodstawą zawarcia umowy będą wnioski kompletne i prawidłowo sporządzone. Przy rozpatrywaniu wniosków bierze się pod uwagę obowiązujące przepisy, procedury i zasady organizowania instrumentów rynku pracy. Niezbędne druki oraz informacje dostępne są na stronie internetowej Urzędu.


Szczecinek 18.08.2015 
 

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert w ramach Programu Aktywizacja i Integracja >> więcej


Szczecinek 3.07.2015  

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku pozyskał środki finansowe z Rezerwy Ministra w kwocie 389.500,00 zł na aktywizację zawodową osób bezrobotnych zwalnianych z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników w ramach likwidacji zakładu Aqua Szut. 


 

Szczecinek 3.07.2015  

Nabór wniosków w ramach projektu RPO na staże, prace interwencyjne >> więcej


Szczecinek 10.06.2015  

Otwarty konkurs ofert w ramach Programu Aktywizacja i Integracja >> więcej


Szczecinek 29.05.2015  

HUFIEC PRACY W SZCZECINKU  PROWADZI NABÓR NA ROK SZKOLNY 2015/2016 >> więcej


Szczecinek 21.04.2015 

Ogłoszenie w sprawie naboru wniosków PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ >> więcej

 


Szczecinek 30.01.2014
 

Komunikat w sprawie wydawania zaświadczeń do Ośrodków Pomocy Społecznej . >> Więcej

 


Archiwum komunikatów

 

Intranet Publicznych Służb Zatrudnienia

http://intranet.praca.gov.pl/

Poczta WWW

http://pup.szczecinek.pl/webmail

https://poczta.praca.gov.pl/src/login.php