STRONA GŁÓWNA

Komunikaty


Szczecinek 18.02.2015

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku informuje, że środki przeznaczone na dofinansowania wynagrodzenia dla osób które ukończyły 50 rok życia zostały wykorzystane.


Szczecinek 12.02.2015
 

 

Nabór - bon stażowy, bon na zasiedlenie >> więcej

 


 


Szczecinek 04.02.2015 

Zaproszenie do złożenia propozycji szkoleniowej: 

ABC przedsiębiorczości Więcej >

Załącznik 1 Więcej >

Załącznik 2 Więcej >

Załącznik 3   Więcej >

 


  

Szczecinek 30.01.2015 

 

Ogłoszenie o naborze wniosków na podjęcie działalności gospodarczej  >> więcej

Ogłoszenie o naborze wniosków na prace interwencyjne, dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończyl 50 rok życia, świadczenia aktywizacyjne dla pracodawcy >> więcej

Ogłoszenie o naborze wniosków na staż >> więcej 


Ogłoszenie o naborze wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego >> więcej
 

Szczecinek 21.01.2015
 

 

Zaproszenie do składania ofert cenowych na szkolenia >> więcej

 


 Szczecinek 19.01.2015 

 

Projekt "e-przepustka" - bezpłatne szkolenia >> więcej

 


 

Szczecinek 12.01.2015
 

 

Szanowni Państwo!

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku informuje, iż rozliczenia podatkowe PIT - 11 dla osób pobierających w roku 2014 świadczenia pieniężne (zasiłki dla bezrobotnych, stypendia, dodatki aktywizacyjne) wydawane będą od:

13.01.2015r. do 13.02.2015r.  - na sali pośrednictwa pracy PUP w Szczecinku.


Rozliczenia podatkowe PIT - 11 dla osób z terenu Gminy Barwice, wydawane będą w/w terminie w Fili Urzędu w Barwicach.


W przypadku nie odebrania rozliczenia podatkowego PIT - 11 przez osoby uprawnione we wskazanym terminie, informacje te zostaną wysłane na adres korespondencyjny za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A.

 


 

Szczecinek 30.12.2014 

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku zwraca się z prośbą do  partnerów rynku pracy, w szczególności pracodawców, organizacje pracodawców, organizacje związkowe, jednostki organizacyjne pomocy społecznej i centra integracji społecznej o zgłaszanie propozycji kierunków szkoleń dla bezrobotnych i innych osób uprawnionych na rok 2015.

Informacje te posłużą do sporządzania listy zawodów i specjalności na które istnieje zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy oraz wykazu potrzeb szkoleniowych na rok 2015

 

Propozycje szkoleń prosimy przesłać na adres PUP w Szczecinku:

78-400 Szczecinek, ul Koszalińska 91 lub mailem:
apietrzak@pup.szczecinek.pl,
anna.osowska@pup.szczecinek.pl lub
w
sobolewski@pup.szczecinek.pl w terminie do dnia 16.01.2015r.

Przekazane informacje będą miały charakter badawczy.

 
Szczecinek 24.12.2014
 

 

Rozpoczęcie procedury doboru kandydatów do służby w policji w 2015r>> więcej

 

 

 


Szczecinek 24.12.2014 

Zaproszenie do składania ofert na członków Powiatowej Rady Rynku Pracy >> więcej

 


 

Szczecinek 14.11.2014
 


Pożyczki na utworzenie stanowiska pracy oraz  pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej -  Program pn. "Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II" 
Strona internetowa>> więcej

 


 

Szczecinek 16.08.2014 

Pracodawco! Skorzystaj z możliwości kształcenia siebie oraz swoich pracowników!  

>> więcej


 

Szczecinek 11.08.2014 

Pracodawco! Skorzystaj z możliwości kształcenia siebie oraz swoich pracowników!  

>> więcej


 

Szczecinek 30.01.2014
 

Komunikat w sprawie wydawania zaświadczeń do Ośrodków Pomocy Społecznej . >> Więcej

 

Archiwum komunikatów

 

Poczta WWW

http://pup.szczecinek.pl/webmail

https://poczta.praca.gov.pl/src/login.php