STRONA GŁÓWNA

Komunikaty

 

Szczecinek 05.02.2016  


Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku informuje, że środki w ramach nowej formy aktywizacji osób bezrobotnych do 30 roku życia oraz staże 

w ramach Projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie szczecineckim II" 

zostały wykorzystane.


 


 

Szczecinek 01.02.2016  

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach KFS

>> więcej

 


Szczecinek 26.01.2016  

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku rozpoczyna nabór wniosków o przyznanie bezrobotnemu jednorazowych środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej.

>> więcej

 


 

Szczecinek 25.01.2016  

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku rozpoczyna nabór wniosków w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

>> więcej

Ogłoszenie w sprawie naboru wniosków w ramach Projektu "Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 29 roku życia znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie szczecineckim".
Prace interwencyjne, Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

>> więcej

Ogłoszenie w sprawie naboru wniosków w ramach Projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie szczecineckim II"
Staże, Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, bony na zasiedlenie.

>> więcej

 


 

Szczecinek 20.01.2016 

OGŁOSZENIE o naborze wniosków w ramach nowej formy aktywizacji osób bezrobotnych do 30 roku życia

>> więcej

 

Informacja - PUP w Szczecinku informuje, że wnioski o skierowanie na szkolenie będą przyjmowane od 01.02.2016r

>> więcej

Zaproszenie do składnia ofert cenowych 

>> więcej

Oferta Szkolenia

Program Szkolenia

 


Szczecinek 15.01.2016  

Ogłoszenie o rekrutacji kandydatów do służby w Policji

>> więcej

 


 

Szczecinek 13.01.2016  

 

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku informuje, iż rozliczenia podatkowe
PIT - 11 dla osób pobierających w roku 2015 świadczenia pieniężne (zasiłki dla bezrobotnych, stypendia, dodatki aktywizacyjne) wydawane będą:


do 19.02.2016r.  - na sali pośrednictwa pracy PUP w Szczecinku.Rozliczenia podatkowe PIT - 11 dla osób z terenu Gminy Barwice, wydawane będą w/w terminie w Fili Urzędu w Barwicach.


Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej 

>> więcej

 


 

Szczecinek 22.12.2015  


Barometr zawodów 2016 - województwo zachodniopomorskie

>> więcej

 


 

Szczecinek 01.12.2015  


Zaproszenie Partnerów rynku pracy w zakresie planowania szkoleń dla osób bezrobotnych i innych uprawnionych osób na rok 2016.

>> więcej

 


 

 Szczecinek 01.12.2015  

Bezpłatne kursy - Operator wózka jezdniowego i wymiana butli gazowych

> więcej

 


 


Szczecinek 24.11.2015 
 


Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku informuje, że środki przeznaczone na szkoleniadla osób bezrobotnych zostały wykorzystane

> więcejSzczecinek 19.11.2015  


Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku informuje, że środki przeznaczone na bony na zasiedlenie zostały wykorzystane
 
Szczecinek 13.10.2015  


Dnia 24.12.2015 (wigilia) Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku będzie nieczynny >> więcej

 


Szczecinek 30.01.2014
 

Komunikat w sprawie wydawania zaświadczeń do Ośrodków Pomocy Społecznej . >> Więcej

 


Archiwum komunikatów

 

Intranet Publicznych Służb Zatrudnienia

http://intranet.praca.gov.pl/

Poczta WWW

Poczta PSZ

Poczta PUP

https://poczta.praca.gov.pl/src/login.php

Galeria zdjęć