STRONA GŁÓWNA

Komunikaty


Szczecinek 14.11.2014 


Pożyczki na utworzenie stanowiska pracy oraz  pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej -  Program pn. "Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II" 
>> więcej


Szczecinek 03.11.2014
 


Zaproszenie na szkolenie "ABC Przedsiębiorczości na wsi
>> więcej

 


Szczecinek 20.10.2014
 

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku informuje, że środki przeznaczone na bony stażowe, szkoleniowe, zatrudnieniowe oraz zasiedleniowe zostały wykorzystane.

Ośrodek Szkolenia Zawodowego OHP w Szczecinku prowadzi nabór na bezpłatne kursy
>> więcej

 

Szczecinek 10.10.2014 

PUP w Szczecinku ogłasza nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej w ramach środków z rezerwy Ministra Pracy i Poltyki Społecznej dla osób bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, określonych w art. 49 ustawy. >> więcej


 Szczecinek 29.09.2014 
PUP w Szczecinku ogłasza nabór wniosków na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach projektu "Perspektywa pracy">> więcej


Szczecinek 19.09.2014
 
Projekt "Pomysł na siebie"
>> więcej

 


Szczecinek 16.08.2014
 

Pracodawco! Skorzystaj z możliwości kształcenia siebie oraz swoich pracowników!  

>> więcejSzczecinek 28.08.2014
 

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku informuje, że dysponuje środkami finansowymi z Rezerwy Ministra w ramach programu "Aktywizacja zawodowa osób zwolnionych z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników oraz pracowników objętych zwolnieniami monitorowanymi" przeznaczonymi na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osób zwolnionych w szczególności z firmy ELMILK Sp. z o.o. Szczecinek.
Kwota refundacji wyposażenia lub doposażenia 1 stanowiska pracy wynosi 22.000,00 zł.


Szczecinek 27.08.2014 

Projekt "Pomaga nam nauka" wsparcie dla nauczycieli i pracowników sektora oświaty z województwa zachodniopomorskiego w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL realizowany przez Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wielkopolskim.

Cel: Zwiększenie szans efektywnego funkcjonowania na rynku pracy nauczycieli i pracowników sektora oświaty, którzy utracili lub utracą zatrudnienie poprzez kompleksowe wsparcie szkoleniowo-doradcze i w zakresie podejmowania działalności gospodarczej oraz uzyskanie przez nich zatrudnienia na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Projekt jest realizowany w dwóch etapach:

I etap: Pomoc dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą;

II etap:  Szkolenia i studia podyplomowe dla osób zamierzających zmienić bądź podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe.

Szczegółowe informacje na temat  projektu można uzyskać na stronie: http://www.zdz.gorzow.pl/pl/article/358-.html.

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wielkopolskim przedłużył nabór do 10 września 2014r. dla   chętnych do założenia własnej działalności gospodarczej w ramach Projektu  „Pomaga nam nauka” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt jest skierowany do nauczycieli i pracowników instytucji sektora oświaty, zamieszkałych na terenie województwa zachodniopomorskiego zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładu pracy po dniu 31 grudnia 2012 roku.

Informujemy, że zgodnie z decyzją PUP w projekcie mogą także uczestniczyć nauczyciel pracujący na „umowę zlecenie” lub NAUCZYCIEL zatrudniony na czas określony.

W ramach projektu, przewidziano następujące formy wsparcia
dla osób ubiegających się o udzielenie pomocy na założenie własnej działalności gospodarczej:

  • Doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej tzw. ABC przedsiębiorcy.
  • Przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (w tym w formie spółek cywilnych )
  • Wsparcie pomostowe w okresie do 6 miesięcy (podstawowe wsparcie pomostowe), a w uzasadnionych przypadkach do 12 miesięcy.

Zwolnieni lub zagrożeni zwolnieniem nauczyciele chęć uzyskania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą zgłaszać się na formularzu zgłoszeniowym, który dostępny jest  wraz  z regulaminem na stronie http://www.zdz.gorzow.pl/pl/article/358-.html.

W sprawie szczegółowych informacji dotyczących projektu proszę o kontakt z Biurem Projektu „Pomaga nam nauka” w Koszalinie:

Siedziba: Ośrodek  Kształcenia Zawodowego w Koszalinie, ul. Zwycięstwa 121,
75-601 Koszalin lub pod numerem: 512990648; 94 3422561,  lub adresem
e-mail: biuro@pracowniaib.pl.

Uwaga:

Po zakończonej rekrutacji w zakresie: „Udzielenia pomocy dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą” nastąpi rekrutacja w zakresie „Pomocy dla osób zamierzających zmienić lub podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe (szkolenia, studia podyplomowe).

Formularz rekrutacyjny
Regulamin rekrutacyjnySzczecinek 27.08.2014 

Szkolenia organizowane przez OHP.
>> więcej


Szczecinek 19.08.2014 

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku informuje, że środki przeznaczone na dofinansowania wynagrodzenia dla osób które ukończyły 50 rok życia zostały wykorzystane.Szczecinek 11.08.2014
 

Pracodawco! Skorzystaj z możliwości kształcenia siebie oraz swoich pracowników!  

>> więcejSzczecinek 06.08.2014
 

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku informuje, że z dniem 07.08.2014 r. wznawia nabór osób na wsparcie w postaci BONÓW STAŻOWYCH dla osób bezrobotnych, które nie ukończyły 30 roku życia, nabór trwać będzie do czasu wyczerpania środków finansowych. 
Szczecinek 18.07.2014
  
 

Ośrodek Szkolenia Zawodowego OHP w Szczecinku ogłasza nabór do projektu "Równi na Rynku pracy">> więcejSzczecinek 17.07.2014

  
 

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku informuje, iż z dniem 18.07.2014r. została wyczerpana pula środków finansowych na sfinansowanie wsparcia dla osób bezrobotnych, które nie ukończyły 30 roku życia w postaci BONU STAŻOWEGO. Wszystkie wnioski złożone z dniem 18.07.2014r. i późniejszym nie będą rozpatrywane.


Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach projektu "Perspektywa pracy" - o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej>> więcej

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach projektu "Perspektywa pracy" - na refundację kosztów na wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy>> więcej

Szczecinek 10.07.2014

  
 

OHP Tobie pomóc chce>> więcejSzczecinek 04.07.2014

  
 

INFORMACJA

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku informuje, iż posiada środki finansowe na sfinansowanie wsparcia dla osób bezrobotnych, które nie ukończyły 30 roku życia w następującej postaci:

Wyżej wymienione formy wsparcia  będą dostępne od dnia 07.07.2014r. , aż do wykorzystania przewidzianych na nie środków finansowych.

Wszelkich informacji dotyczących warunków przyznawania w/w świadczeń udzielać będą pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinku będący Doradcą klienta indywidualnego.

INFORMACJA

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku informuje, że posiada środki finansowe na realizację Świadczeń aktywizacyjnych dla bezrobotnych rodziców powracających na rynek pracy, posiadających co najmniej jedno dziecko do lat 6-ciu lub osób bezrobotnych sprawujących opiekę nad osobą zależną.

Wsparcie to będzie dostępne od dnia 07.07.2014r. , aż do wykorzystania przewidzianych na nie środków finansowych.

Wszelkich informacji dotyczących warunków przyznawania w/w świadczeń udzielać będą pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinku będący Doradcą klienta indywidualnego lub pod adresem:>> więcej

 

INFORMACJA

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku informuje, iż posiada środki finansowe na Dofinansowanie wynagrodzenia dla osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia.

Wsparcie to będzie dostępne od dnia 07.07.2014r. , aż do wykorzystania przewidzianych na nie środków finansowych.

Wszelkich informacji dotyczących warunków przyznawania w/w świadczeń udzielać będą pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinku będący doradcą klienta indywidualnego lub pod adresem: >> więcej

 
Szczecinek 01.07.2014
  
 

Projekt "Równi na rynku pracy>> więcej
Szczecinek 30.01.2014
 

Komunikat w sprawie wydawania zaświadczeń do Ośrodków Pomocy Społecznej . >> Więcej

 


  
Szczecinek 17.01.2014
 

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach projektu "Perspektywa pracy" o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej >> Więcej

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach projektu "Perspektywa pracy" na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska  >> Więcej

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach projektu "Perspektywa pracy"   >> Więcej 
Archiwum komunikatów

 

Poczta WWW

http://pup.szczecinek.pl/webmail

https://poczta.praca.gov.pl/src/login.php