STRONA GŁÓWNA

Komunikaty


Szczecinek 18.07.2014
  
 

Ośrodek Szkolenia Zawodowego OHP w Szczecinku ogłasza nabór do projektu "Równi na Rynku pracy">> więcejSzczecinek 17.07.2014

  
 

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku informuje, iż z dniem 18.07.2014r. została wyczerpana pula środków finansowych na sfinansowanie wsparcia dla osób bezrobotnych, które nie ukończyły 30 roku życia w postaci BONU STAŻOWEGO. Wszystkie wnioski złożone z dniem 18.07.2014r. i późniejszym nie będą rozpatrywane.


Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach projektu "Perspektywa pracy" - o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej>> więcej

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach projektu "Perspektywa pracy" - na refundację kosztów na wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy>> więcej

Szczecinek 10.07.2014

  
 

OHP Tobie pomóc chce>> więcejSzczecinek 04.07.2014

  
 

INFORMACJA

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku informuje, iż posiada środki finansowe na sfinansowanie wsparcia dla osób bezrobotnych, które nie ukończyły 30 roku życia w następującej postaci:

Wyżej wymienione formy wsparcia  będą dostępne od dnia 07.07.2014r. , aż do wykorzystania przewidzianych na nie środków finansowych.

Wszelkich informacji dotyczących warunków przyznawania w/w świadczeń udzielać będą pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinku będący Doradcą klienta indywidualnego.

INFORMACJA

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku informuje, że posiada środki finansowe na realizację Świadczeń aktywizacyjnych dla bezrobotnych rodziców powracających na rynek pracy, posiadających co najmniej jedno dziecko do lat 6-ciu lub osób bezrobotnych sprawujących opiekę nad osobą zależną.

Wsparcie to będzie dostępne od dnia 07.07.2014r. , aż do wykorzystania przewidzianych na nie środków finansowych.

Wszelkich informacji dotyczących warunków przyznawania w/w świadczeń udzielać będą pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinku będący Doradcą klienta indywidualnego lub pod adresem:>> więcej

 

INFORMACJA

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku informuje, iż posiada środki finansowe na Dofinansowanie wynagrodzenia dla osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia.

Wsparcie to będzie dostępne od dnia 07.07.2014r. , aż do wykorzystania przewidzianych na nie środków finansowych.

Wszelkich informacji dotyczących warunków przyznawania w/w świadczeń udzielać będą pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinku będący doradcą klienta indywidualnego lub pod adresem: >> więcej

 
Szczecinek 01.07.2014
  
 

Projekt "Równi na rynku pracy>> więcej
Szczecinek 30.01.2014
 

Komunikat w sprawie wydawania zaświadczeń do Ośrodków Pomocy Społecznej . >> Więcej

 


  
Szczecinek 17.01.2014
 

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach projektu "Perspektywa pracy" o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej >> Więcej

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach projektu "Perspektywa pracy" na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska  >> Więcej

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach projektu "Perspektywa pracy"   >> Więcej 
Archiwum komunikatów

 

Poczta WWW

http://pup.szczecinek.pl/webmail