STRONA GŁÓWNA

Komunikaty

 

Szczecinek 18.08.2015  

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert w ramach Programu Aktywizacja i Integracja >> więcej


Szczecinek 3.07.2015  

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku pozyskał środki finansowe z Rezerwy Ministra w kwocie 389.500,00 zł na aktywizację zawodową osób bezrobotnych zwalnianych z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników w ramach likwidacji zakładu Aqua Szut. 


 

Szczecinek 3.07.2015  

Nabór wniosków w ramach projektu RPO na staże, prace interwencyjne >> więcej


Szczecinek 10.06.2015  

Otwarty konkurs ofert w ramach Programu Aktywizacja i Integracja >> więcej


Szczecinek 29.05.2015  

HUFIEC PRACY W SZCZECINKU  PROWADZI NABÓR NA ROK SZKOLNY 2015/2016 >> więcej


Szczecinek 21.04.2015 

Ogłoszenie w sprawie naboru wniosków PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ >> więcej

 


Szczecinek 30.01.2014
 

Komunikat w sprawie wydawania zaświadczeń do Ośrodków Pomocy Społecznej . >> Więcej

 


Archiwum komunikatów

 

Intranet Publicznych Służb Zatrudnienia

http://intranet.praca.gov.pl/

Poczta WWW

http://pup.szczecinek.pl/webmail

https://poczta.praca.gov.pl/src/login.php